DevOps Nedir? Avantajları Nedir ?

Paylaş :

DevOps kavramının tarihçesinden çok neler yapmamıza imkan tanıdığından bahsetmek daha doğru olacaktır.

DevOps Nedir? Avantajları Nedir ?

DevOps , Bilgi Teknolojileri departmanı içerisinde bulunan iki temel birimi (Developers and Operations) Geliştiriciler(Yazılım Geliştiriciler, Yazılım Testçileri, vb.), Operasyon (Sistem Mimari ve Altyapı Ekipleri,Güvenlik ve Ağ ekipleri vb.) bir arada etkili bir iletişim içerisinde beraber çalışmalarıdır.DevOps’u aslında bir felsefe, yaklaşım veya bakış açısı olarak değerlendirebiliriz.Yazılım geliştiricilerin alışık olduğu Scrum, Agile, Kanban ve diğer yöntemler gibidir.

Aşağıdaki resimi açıklayacak olursak,


Dev takımı,

Oluşturulacak uygulamaya ait planları yapmak,

Uygulamayı oluşturmak(Kodlamak)

Uygulama release ve publish (versiyonlama ve yayınlama)

Uygulama iyileştirme (Update)

Uygulama Test süreçleri

Sorumludur.

Ops takımı,

Oluşan uygulamaların barındırılacağı ve kullanılacağı ortamı tasarlamak,

Uygulamaların çalışması için gereken sistem bileşenleri ile iletişime geçebilmeleri için gerekli ağ ve güvenlik yapılandırmalarının yapılmasını sağlamak,

Uygulamanın kaynak kullanımını belirlemek,

Uygulamanın gerekli izleme (Monitoring) araçları ile takibini sağlamak,

Uygulamanın sistem kaynaklarını kullanım düzeyine göre kaynak arttırımını sağlamak (Scale Up ve Scale Down) ,

Sorumludur.

Yukarıda belirttiğim takımların birbirleriyle yaptığı çalışmalar ve iletişim yoğunluğu sayesinde devreye alınması gereken yenilik ve düzeltmeler çok kısa süre içinde işleme alındıkları için verim ve başarı yüksek oluyor.CI&CD (Sürekli entegrasyon ve Sürekli Dağıtım) mantığı DevOps kavramı ile beraber oluşmaktadır.Ortaya çıkarılan ürünlerin bir otomasyon çevresinde ilerlemesi Dağıtım (Deploy), Versiyonlama (Release) ve Test süreçleri olarak DevOps içerisindeki tüm personelin uygulamanın kodlanmasından çalıştırılmasına ve yaşam döngüsünden haberi olmasını sağlıyor.

Yazılım geliştirme sektöründe olan diğer meslek arkadaşlarının ekleyeceği birden fazla düşünce bakış açısı vardır.DevOps felsefesi tüm BT sektörü için daha güncel ve zamana uygun şekilde modernize olmuş hali ile hayatımız da ve sektörümüzde yer alıyor.Bu felsefe ve iş yapış türüne adapte olmak bize yeni olan tüm teknolojiler ile daha hızlı tanışmamızı ve adapte olmamızı sağlıyor.Tüm bu süreç topluluğuna ise DevOps deniyor..

Hesabınızı yönetmek için giriş yapın

veya